Florin Mindirigiu

Martin Hristov

Арх. Мартин Христов е зам.-председател на Камарата на архитектите в България. През 2001 г. завършва специалност „Архитектура“ в УАСГ. Преддипломната...
Read More

Vladimir Milkov

Apx. Bлaдимиp Mилĸoв e председател на Камарата на архитектите в България от октомври 2020 година. Завършил е специалност „Архитектура“ в...
Read More