Veton Sinani

Architect / Project Coordinator M-technologie

Veton Sinani

Architect / Project Coordinator M-technologie

Biography

Veton Sinani është arkitekt ne pozitën Projekt Koordinator në Zyrën e Projektimit dhe Implementimit në M-technologie (www.m-technologie.com).

M-technologie është fabrike madheshtore me teknologji bashkëkohore me përvoj për më shumë se 13 vite në projektim, prodhim dhe montim te fasadave, dyerve, dritareve nga alumini dhe PVC, përpunimin e xhamit dhe elementet fazonike.

Struktura organizative e fabrikës M-technologie përbëhet nga sektori I projektimit dhe implementimit, sektori I prodhimit, sektori I montimit si dhe sektori administrativ. Ka të punësuar mbi 240 punëtorë. I gjithë procesi I prodhimit bëhet në një ambient modern me hapësirë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për punë. Fabrika mbulon një hapësirë me 20,000m² me vendndodhje në fshatin Lebanë në një situacion me rreth 30 hektarë.

M-Technologie është pjesë e kompanisë së mirënjohur MABETEX GROUP me vendndodhje në Lugano Zvicër.

Kontributi I M-technologie në realizimin e këekesave për përdorim të mbështjellësit të objektit duke ndihmuar në realzimin e objekteve me kërkesa specifike të kushteve ekstreme klimatike si objektet e poshterenditura:

Qendra Kombwtare Shkencore Onkologjike, Nur Sulltan

https://m-technologie.com/portfolio/qendra-kombetare-shkencore-onkologjike-spitali-onkologjik/

Teatri dhe Halla e Koncerteve, Astana

https://m-technologie.com/portfolio/teatri-dhe-halla-e-koncerteve-astana-2/

BM Kabana House, Prishtinë

https://m-technologie.com/portfolio/bm-kabanahouse/

Teatri Klasik I Operës dhe Baletit, Astana

https://m-technologie.com/portfolio/teatri-klasik-i-operes-dhe-baletit-astana/

Expo 2017, Astana

https://m-technologie.com/portfolio/expo-2017astana/

M-Technologie is a large and modern factory with more than 13 years of experience now in the design, production and installation of facades, doors and windows made of aluminum and PVC, glass processing and production of ventilation ducts.

The M-Technologie factory, in the organizational structure consists of the design sector, production, assembly and administration. M-Technologie employs over 240 people.

The whole production process is done in a very modern space, spacious and suitable for work. The factory with a covered area of 20,000 m2 is located in the village of Lebana, on a plot of 30 hectares.

M-Technologie is a member of the internationally renowned company, “MABETEX GROUP” based in Lugano, Switzerland.