Mihaela Guşă

Healthcare & Hotels Market Segment Manager la Schneider Electric România

Mihaela Guşă

Healthcare & Hotels Market Segment Manager la Schneider Electric România

Biography

Cu o vastă experienţa în promovarea pe piaţa românească a soluţiilor de distribuţie electrică şi eficienţă energetică in clădiri, Mihaela Guşă – Healthcare & Hotels Market Segment Manager la Schneider Electric România – s-a concentrat în ultimii ani asupra pieţei amplasamentelor medicale, promovând soluţii specifice acesteia. “Credem cu convingere ca siguranţa pacienţilor, experienţa acestora intraspitalicească şi eficienţa gestionării resurselor reprezintă cei trei mari piloni care trebuie luaţi în considerare, la construcţia sau modernizarea unui spital înca din faza de proiectare.” Mihaela Guşă s-a preocupat intens de promovarea de soluţii moderne care, odată integrate în arhitectura de distribuţie, asigură siguranta, fiabilitate, eficienta şi o disponibilitate ridicată a alimentării cu energie electrică.

With extensive experience in the promotion of electrical distribution and energy efficiency solutions in buildings on the Romanian market, Mihaela Guşă – Building Market Segment Manager at Schneider Electric Romania – has recently years focused on the healthcare market, promoting specific solutions. “We are very convinced that patients’ safety, their in-hospital experience and the efficiency of resource management are the three major pillars that need to be taken into account in the construction or modernizing of a hospital even from the design stage.” Mihaela Guşă was deeply concerned with the promotion of up to date solutions that, once integrated into the distribution architecture, ensures the required quality and high availability of power supply