Matilda Pando

President of Albanian Association of Architects (AAA)

Matilda Pando

President of Albanian Association of Architects (AAA)

Biography

She started her degree in Architecture from the Polytechnic University of Tirana in 1996.

Her career as an architect began in Tirana in 2001, holding a position as an architect in several architectural studios.

For a period of four years, she was public executive for the Municipality of Tirana.

Also, as a co-founder of the company ARCHISTUDIO, involved in practice until 2020, she has participated in various public and private competitions.

In 2020 she founded and is Chief Architect of MATT ARCHITECT & ASSOCIATES, a design studio based in Tirana, with activities in the field of Architecture, Urbanism, Interior Design, Product Design and Landscape.

For the last five years she was involved in the board of directors of the Albanian Association of Architects (AAA). Since October 2021 she was elected and still holds the role of president for the Albanian Association of Architects.

 

Ajo filloi studimet e saj në Arkitekturë në Universitetin Politeknik të Tiranës në vitin 1996.

Karriera e saj si arkitekte filloi në Tiranë në vitin 2001, duke mbajtur këtë pozicion në disa studio arkitekture në Tiranë.

Për një periudhë katërvjeçare ka qenë drejtuese publike Bashkinë e Tiranës.

Gjithashtu, si bashkëthemeluese e kompanisë ARCHISTUDIO, e përfshirë në praktikë deri në vitin 2020, ka marrë pjesë në konkurse të ndryshme publike dhe private.

Në vitin 2020 ajo themeloi dhe është Kryearkitekte e MATT ARCHITECT & ASSOCIATES, një studio projektimi me qendër në Tiranë, me aktivitete në fushën e Arkitekturës, Urbanizmit, Dizajnit të Interierit, Dizajnit të Produkteve dhe Peizazhit.

Për pesë vitet e fundit ajo ka qenë e involvuar në bordin drejtues të Shoqatës së Arkitektëve të Shqipërisë (SHASH). Që prej tetorit 2021 ajo u zgjodh dhe mban ende rolin e presidentes në Shoqatën e Arkitektëve të Shqipërisë.