Iurie Povar

Președinte Uniunea Arhitecților din Republica Moldova

Iurie Povar

Președinte Uniunea Arhitecților din Republica Moldova

Biography

Din 2011 până la momentul actual este Președinte al Uniunii Arhitecților din Republica Moldova, Membru al Uniunii Arhitecților din Republica Moldova din anul 1988.

Conferențiar universitar, expert în urbanism, laureat al concursurilor naționale de arhitectură, autor al articolelor și monografiilor în urbanism, participant activ în crearea suportului normativ și legislativ național în domeniile urbanismului, arhitecturii și proiectărilor.

Ocupă pe rând funcțiile de Șef birou de proiectări al orașului Ungheni, Arhitect – șef al orașului Ungheni, Șef Direcție generală arhitectură, urbanism și amenajare a teritoriului al Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriului, apoi Director general al INCP “Urbanproiect”.