Firekultur

Firekultur

Biography

Daniel Pop, fondator al grupului artistic Firekultur (2016), este designer, specializat în mobilier și instalații ambientale din ceramică. În compozițiile sale de factură monumentală artistul pariază pe simplitatea geometrică și pe un spectacol cromatic captivant. Instalațiile obiectuale și de mobiler capată o expresie sculpturală masivă, brutalistă iar glazurile vulcanice, rugoase, folosite ca rezultat al cercetării din ultimii 10 ani, îmbracă formele dându-le o expresie originală.

FIRE SPIRIT Firekultur_ Daniel Pop 2016