Daniela Maier

Founder Maier Studio, President of Romanian Order of Architects, Transylvania branch

Daniela Maier

Founder Maier Studio, President of Romanian Order of Architects, Transylvania branch

Biography

Arhitect, fondator al biroului Maier Studio în 2002, președinte al Ordinului Arhitecților din România filiala Transilvania din 2018, În cadrul biroului s-au realizat proiecte cu fucțiuni variate, de la locuințe la birouri, patinoare artificiale, pista și sediul Federației Naționale de Karting, reabilitarea unor clinici universitare, amfiteatre sau studii urbanistice complexe pentru campus universitar sau centru de cercetare.

In paralel, într-un context global în care reverența pentru spațiu, comunitate și tradiție devine pluridisciplinar evidențiată, a generat noi strategii de abordare a analizei și dezvoltării urbane. Astfel, în 2012 s-a înființat Scena Urbană, proiect organizat în cadrul OAR Transilvania cu scopul de a implica comunitatea în redescoperirea și redefinirea spațiului public.

Implicarea  în activitatea OAR este motivată de necesitatea redefinirii poziției arhitectului printr-o abordare lucidă conectată realităților comunităților cărora le aparținem, identificarea de strategii ce pot pune în valoare printr-o etică dinamică atât mediul construit cât și specialistul implicat. În acest sens am organizat  structurat punți de comunicare între specialiști și administrația locală sau regională. Coordonează Bienala de Arhitectură Transilvania din 2015 și, împreună cu o echipă complexă și juriul international propun la fiecare ediție conștientizarea importanței gestului architectural sau urbanistic și a impactului pe care acesta îl are în prezentul și viitorul fiecăruia.

Architect, President of the Romanian Order of Architects, Transylvania branch since 2018, founder of Maier Studio office in 2002. The office developed projects with various programs from houses to office buildings, artificial skating rinks, the track and headquarters of the National Federation of Karting, rehabilitation of university clinics, amphitheaters or complex urban studies for university campus and biological research center.

At the same time, in a global context in which the reverence for space, community and tradition is pointed out at multidisciplinary levels, she generated new strategies of approach on urban development. In 2012, she founded “Scena Urbana”, a project organized within the Romanian Order of Architects-Transylvania branch, in order to involve the community in rediscovering and redefining the public space.

Involvement in the Romanian Order of Architects activity is motivated by the need to redefine the position of the architect through a lucid approach connected to the realities of the communities to which we belong, identifying strategies that can highlight through a dynamic ethics both the built environment and the specialist involved. In this context, she structured communication bridges between specialists and the local and regional government. She directs the Transylvania Architecture Biennial since 2015 and together with a complex team and the international jury, brings to each edition the awareness of the architectural and urbanistic interventions and the impact it has on our present and future.