Alexandru Găvozdea

Președinte al Ordinului Arhitecților din România (OAR)

Alexandru Găvozdea

Președinte al Ordinului Arhitecților din România (OAR)

Biography

A fost ales președinte al Ordinului Arhitecților din România la 1 iulie 2018.

Alexandru Găvozdea a fondat biroul de arhitectură A. Plan (2006). A absolvit Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București în 2004 și a obținut un master în Conservarea Patrimoniului Construit în 2007. Este urbanist atestat de Registrul Urbaniștilor din România (2007; 2009) și evaluator pentru instanță de drept, certificat de Ministerul Justiției (2011).

A fost trezorier al filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România în perioada 2010-2013 și trezorier al OAR în perioada 2013-2014, președinte al filialei Sibiu-Vâlcea din 2014 până în mai 2018. Ca membru al Consiliului Național al OAR din 2010 până în 2018, a contribuit semnificativ în grupurile de lucru pentru definirea stagiului, mecanism de control intern, branding, proces de transformare și Sistemul Informațional de Costuri cu modelul său de pre-calcul pentru taxele de arhitectură.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

He was elected president of the Romanian Order of Architects on the 1st of July, 2018.

Alexandru Găvozdea founded the architectural office A. Plan (2006). He graduated from the University of Architecture and Urbanism Ion Mincu in Bucharest in 2004 and received a Master degree in Conservation of Built Heritage in 2007. He is a certified urban planner by the Romanian Urbanists’ Register (2007; 2009) and assessor for the court of law, certified by the Ministry of Justice (2011).

He served as treasurer of the Sibiu-Vâlcea chapter of the Romanian Order of Architects from 2010 to 2013 and treasurer of the OAR between 2013-2014, president of the Sibiu-Vâlcea chapter from 2014 until May 2018. As member of the National Council of the OAR from 2010 to 2018, he contributed significantly in the workgroups for internship definition, internal control mechanism, branding, transformation process and the Cost Information System with its pre-calculus model for architectural fees.