Alexandrin Buraga

Fondator AB + Partners, Republica Moldova

Alexandrin Buraga

Fondator AB + Partners, Republica Moldova

Biography

Arhitect, Fondator&Președinte al Studioului de Arhitectură & Design Interior [AB+Partners], Fondatorul Moldovan Design Week, Fondatorul  Școlii DCC Design

Și-a urmat studiile în arhitectură la universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, începând să colaboreze cu diverși specialiști din domeniu încă de pe băncile facultății.

În 2015 fondează propriul birou de arhitectură și design interior, [AB+Partners]. În prezent compania a devenit una dintre cele mai mari birouri de arhitectură din Republica Moldova, semnând proiecte atât la nivel local, cât și internațional, în locații precum Paris, Londra, Praga, Dubai și altele. Cu peste 250 mii de metri pătrați proiectați, [AB+Partners] a devenit câștigător a câtorva premii internaționale. Pentru a dezvolta domeniu designului la nivel local, Alexandrin Buraga a fondat și o școală de design interior, în cadrul căreia studenții află nu doar bazele meseriei, dar și experimentează profesia la modul practic.

În 2018, Alexandrin Buraga a fondat unul dintre cele proiectele care și-au adus aportul la promovarea designului în Republica Moldova – Festivalul Industriilor Creative „Moldovan Design Week”. Acesta a unit într-o serie de evenimente comunitatea creativă din Moldova, devenind o importantă platformă de networking pentru specialiștii din domeniu. Având drept scop promovarea arhitecturii, designului și artei, festivalul a avut invitați internaționali de valoare cum sunt Karim Rashid, Sergey Makhno, Dorin Ștefan și alții.

De curând, Alexandrin Buraga a fost desemnat Ambasadorul Moldovei la Tigullio Design District 2022 și urmează să ne reprezinte țara la prima ediție a festivalului.

Și în prezent, tânărul arhitect continuă să stabilească colaborări internaționale care demonstrează că designul reprezintă, pe lângă toate o punte între diferite țări, culturi și direcții artistice. E elementul universal, a cărui latură estetică, în permanentă dinamică, transformă lumea.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Architect, Founder & Chairman of Architecture & Interior Design Studio [AB + Partners], founder of Moldovan Design Week, Founder of DCC Design School

He studied architecture at the University of Architecture and Urbanism after “Ion Mincu” in Bucharest, starting to collaborate with various specialists in the field since he was a student of that faculty.

In 2015 he founded his own architecture and interior design bureau, [AB + Partners]. Currently the company has become one of the largest architectural bureaus in the Republic of Moldova, implementing projects both at the local and international levels in locations such as Paris, London, Prague, Dubai and others. With over 250,000 square meters designed, [AB + Partners] has won several international awards. In order to develop the field of design at the local level, Alexandrin Buraga also founded an interior design school, where students learn not only the basics of the profession, but also gain professional experience in a practical way.

In 2018, Alexandrin Buraga founded one of the projects that contributed to the promotion of design in the Republic of Moldova – Creative Industries Festival “Moldovan Design Week”. In a series of events it united the creative community of Moldova, becoming an important networking platform for the specialists in the field. Aimed to promote architecture, design and art, the festival had valuable international guests such as Karim Rashid, Sergey Makhno, Dorin Stefan and others.

Recently, Alexandrin Buraga was appointed Ambassador of Moldova to Tigullio Design District 2022 and will represent our country at the first edition of the festival.

Even today, the young architect continues to establish international collaborations demonstrating that design, among other things, is a bridge between different countries, cultures and art movements. It is the universal element, whose permanently evolving aesthetic side transforms the world.