NEWS

share-architects.com
12
Oct

Специален гост на SHARE Sofia 2021Forum ще бъде Христос Пасас, директор на Zaha Hadid Architects – обявен за „Архитект на годината“ в конкурса The Brit List Awards 2020

I’ve worked with Zaha Hadid for 21 years – soon to be 22.(…) Architects don’t build buildings – they design buildings geometries and define the immaterial aspects of architecture. Architecture with a capital ‘A’ encompasses all sorts of different things – emotional intelligence referring to the materials and colours or the psychology of the place and the way it interacts with you. Architecture is not only about buildings – it’s the whole process behind it.

Read More

“Архитектите не строят сгради: те проектират геометрията на сградите и определят нематериалните аспекти на архитектурата. Архитектурата с главно “А” обхваща множество аспекти: емоционална интелигентност, отнасяща се до материалите и цветовете или психологията на мястото и начинът, по който взаимодейства с вас. Архитектурата не се отнася само до сградите: това е целият процес зад нея.“ Прочетете цялата статия тук.

Резервирайте мястото си сега, за да присъствате на лекцията на арх. Пасас в SHARE Sofia 2021. Регистрациите са достъпни на https://share-architects.com/. Членовете на КАБ могат да се възползват от специална отстъпка – Вземете своя промоционален код тук! www.membership.share-architects.com

Международният архитектурен и инженерен форум SHARE Sofia 2021 е покана за среща с иноватори и водещи професионалисти в сферата на архитектурните и строителните технологии. Форумът събира на едно място известни български и чуждестранни архитекти в еднодневна динамична програма. Събитието се организира от ABplus Events, Proevent Association и Камара на архитектите в България.